Barion Pixel

www.plantatreeproject.com

Webáruház

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek a Plantatree Kft. (továbbiakban: Plantatree) által üzemeltetett www.plantatreeproject.com weboldalon (továbbiakban: Webáruház) keresztül a Szolgáltatást igénybe vevő (továbbiakban: Felhasználó) által történő regisztráció és/vagy megrendelés esetén. 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

 „Szolgáltató” (vagy „Plantatree”): A Plantatree Korlátolt Felelősségű Társaság

„Szolgáltatás”: A Szolgáltató hosszú távú környezetvédelmi célja, hogy faültetéssel járuljon hozzá a nemzetközi méretű erdőtelepítéshez, a globális felmelegedés korlátozásához, illetve a Föld levegőjének tisztításához. A sikeresen regisztrált Felhasználónak a www.plantatreeproject.com webáruházban leadott minden érvényes megrendelése alapján, az Erdészet közreműködésével, a megrendelésben meghatározott mennyiségű facsemete kerül elültetésre.

Webáruház: A Szolgáltató (Plantatree) által üzemeltetett www.plantatreeproject.com elnevezésű online rendszer, amelyben a Felhasználó adatai rögzítésre kerülnek, illetve a Szolgáltatás megrendelése történik.   

 „Felhasználó”: A magánszemély vagy jogi személy, aki sikeresen regisztrál a Webáruházban és érvényesen megrendeli a Szolgáltatást.  

 „Erdészet”: Amely a Webáruházban sikeresen regisztrált Felhasználó érvényes megrendelése alapján, a Szolgáltató megbízásából a facsemeték tényleges elültetését végzi.

Regisztráció: A felhasználó adatainak rögzítése, a vásárlási folyamat során, a plantatree által üzemeltetett www.plantatreeproject.com elnevezésű webáruházban.  

A sikeres regisztrációval, illetve érvényes megrendeléssel elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Felhasználó és a Plantatree (Szolgáltató) között.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.plantatreeproject.com weboldalon keresztül nyújtott Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó, illetve a Szolgáltatást nyújtó Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (A Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen említve: „Felek”)

 A SZOLGÁLTATÁS KÖZREMŰKÖDŐI

A www.plantatreeproject.com oldalon igénybe vehető Szolgáltatás nyújtója (a Szolgáltató) a Plantatree Kft.

A Plantatree Kft. főbb cégadatai: 

székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12. földszint 2.

cégjegyzékszáma: 01-09-343239

adószáma: 26758796-2-43

képviselő(k) neve: Poisson-Angeli Barbara ügyvezető

A Webáruház üzemeltetője:

A fizetési folyamatok kezelését a Barion Payment Zrt. végzi.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Cégjegyzékszám: 01-10-048552

Helpdesk: +36 1 464 70 99

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014

III. A SZOLGÁLTATÁS részletes leírása  

A Felhasználó a Webáruházban történő sikeres regisztrációját, illetve az érvényes megrendelését követően a Szolgáltató – az Erdészet közreműködésével – a megrendelt mennyiségnek megfelelő darabszámú facsemetét elültet és az(oka)t a Felhasználó nevére szóló, egyedileg sorszámozott kártyával látja el.

A fentiek szerint a Felhasználó nevére egyediesített facsemeté(k)ről fénykép készül, amelyet a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését igazoló e-mailben a Felhasználónak is megküld.

IV. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE: MEGRENDELÉS

A Szolgáltató a Webáruházon keresztül adhatja le a megrendelést. A sikeres vásárláshoz szükséges, hogy a Felhasználó a regisztráció során a Plantatree Kft. által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Felhasználót, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A Plantatree Kft-t a regisztráció vagy megrendelés során a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért semmiféle felelősség nem terheli. A Felhasználó a vásárlással kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A megrendeléssel egyidejűleg a Felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Plantatree Kft. e-mail-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön. A Webáruházban kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Felhasználó akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

 

A megrendelés kizárólag a Webáruházban, a www.plantatreeproject.com online rendszerben, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott regisztrációs igényeket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel és a Szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Felhasználók részére.

A Felhasználó az alábbi adatokat adja meg a regisztráció során:

  • Magánszemély esetében: név, ország, város, irányító szám, utca, házszám, e-mail cím, telefonszám, opcionálisan: Instagram-fiók.
  • Jogi személy esetében: cégnév, ország, város, irányító szám, utca, házszám, adószám.

 

Amennyiben a Felhasználó hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a regisztráció teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

A Felhasználó a megrendeléssel a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét közli, amelyre a Szolgáltató 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küld.

A megrendelésről a Webáruház a megrendelés alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés adatairól, illetve az esetleges, fizetéshez szükséges információkról. A Felek közötti szerződés a megrendelés elküldésével jön létre.

 

A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a Felhasználó nevét, a megrendelés elfogadását, tájékoztatás a megrendelés teljesítéséről, illetve annak igazolásáról.

 

Amennyiben a visszaigazolás bármilyen okból nem érkezik meg a Felhasználóhoz, akkor jeleznie szükséges ezt a info@plantatreeproject.com email címen. 

V. FIZETÉS

A Webáruházban bankkártyás vagy pénzintézeti átutalásos fizetésre van lehetőség, a megrendelt Szolgáltatás ellenértéke bankkártyával kerülhet kiegyenlítésre.

Fizetés pénzintézeti átutalással: Ha a Felhasználó az átutalásos fizetési módot választja, akkor előre fizeti ki a fizetendő összeget (megrendelt Szolgáltatás ellenértéke).

A Plantatree Kft. a fizetendő összeggel a Felhasználó által használt bankkártyát a megrendeléskor terheli meg.

Bankkártyás fizetési mód választása esetén elálláskor a Felhasználó által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembevételével) az összeget. A bankkártyás fizetés választása esetén a leadott rendelésekben a Plantatree Kft. utólag nem tud módosítani!

Az Európai Unió PSD2 irányelve alapján 2019. szeptember 14-től a bankkártyás vásárlások és az elektronikus fizetési műveletek többségénél szükséges lesz az erős ügyfélhitelesítés a kártyabirtokos azonosításához.

A bankkártyás fizetésben közreműködő fizetési szolgáltató: Barion Payment Zrt.

A sikeres fizetés megtörténtéről a fizetési szolgáltató a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld.

 

A jogi személy Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató a www.szamlazz.hu rendszerén keresztül automatikusan megküldi az ÁFA-s számlát.

 

VI. ELÁLLÁS

6.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében a Felhasználót indokolási kötelezettség (magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg.
6.5 Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint a fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.
6.6 Tájékoztatjuk, hogy azon esetköröket, amelyekben Felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – alább idézett – 29.§-a tartalmazza.

6.7. A fentieken túlmenően szó szerint is közöljük az elállási jogosultságra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseket, köztük azon szabályokat is, amelyek a Szolgáltatás vonatkozásában nem érvényesülnek vagy nem alkalmazhatók:

  1. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
  2. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
  3. a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  4. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

 

VII. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

A Felhasználónak a Webáruház rendszerében leadott érvényes megrendelése alapján a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásától, illetve sikeres fizetés időpontjától számítottan, az időjárás függvényében 30-120 napon belül vállalja a Szolgáltatás teljesítését.

A faültetés  bio- és ökológiai szempontoknak megfelelő ütemben, tömbösítve történik. A már elültetett fán feltüntetett környezettudatos facímkét a Felhasználó adatai alapján Plantatree Kft. a megrendelt névre írja, személyre szabja.

Faültetés egyelőre kizárólag Magyarországon, magyar tulajdonban levő föld(ek)en történik, az erdősítés célját szolgáló földterület a Szolgáltató tervei szerint folyamatosan növekszik majd.  Bővebb információ elérhető a www.plantatreeproject.com honlapon valamint az info@plantatreeproject.com email címen kérhető.

Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás tárgya a fa elültetése és az elültetett facsemete nem kerül a saját tulajdonába.   

 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1.A www.plantatreeproject.com weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. A kapcsolódó szerzői jogok gyakorlására kizárólag a Szolgáltató jogosult. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A Szolgáltató azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében a weboldal tartalmát, vagy kivonatait számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

8.2. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a megrendeléskor a megfelelő adatai megadásával és az Adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

8.3. A Szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

8.4. Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató munkatársaihoz a info@plantatreeproject.com email címen.

 

8.5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül az  info@plantatreeproject.com e-mail címen.

 

8.6. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

8.7. Online vitarendezés: Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül is kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

8.8. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései (az adatvédelemre általában vonatkozólag: a 13/A-13/B. §-ban foglalt szabályok) irányadók.

8.9. A jelen általános szerződési feltételek a Felhasználóra mindenkor a regisztráció, illetve a megrendelés időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi tájékoztató a www. plantatree.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

8.10. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

8.11. A Szolgáltató jogosult a Webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a Felhasználó által már leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.

8.12. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően a Felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a korábban regisztrált Felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten ismét el kell fogadniuk az oldal használatához.

A jelen ÁSZF hatályos: 2021. március 22. naptól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

A szerződés elektronikus úton, nem írásban megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra és a későbbiekben hozzáférhető. A Szolgáltató és a Felhasználó között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

Menu